11. Chicken Gyoza (3 pcs)

7,50

Pan-fried Chicken, Porcini, Corn & Peas Dumplings

Pan-fried Chicken, Porcini, Corn & Peas Dumplings